По пътя на мурсалския чай

Село Широка лъка – с. Солища – с. Гела – Мурсалица

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Разнообразният релеф, изложения и местообитания, както и голямата денивелация на този маршрут, определят изключителното разнообразие на растителни видове в района. Характерни за него са пъстрите родопски ливади край селата Солища и Гела, наличието на овлажнена зона по пътя към с. Солища, типични горски местообитания с преобладаване на иглолистни гори, както и широки карстови комплекси покрити с тревиста растителност по планинския рид Мурсалица.

Достъп и туристическа инфраструктура:
Изходна точка на маршрута е с. Широка лъка. По скалите надвиснали над асфалтовия път в околностите на селото в посока с. Върбово могат да се наблюдават редица редки растения. От с. Широка лъка може да се продължи и по асфалтовия път към с. Солища, като се спре в близост до стара чешма отляво на пътя, малко след разклон за селата Гела и Солища. Над нея се намира тучна влажна ливада изпъстрена с цветовете на много влаголюбиви растения. Оттук, връщайки се през разклона за с. Гела, може да се продължи по асфалтовия път извеждащ до разположеното на около 1400 м н.в. село. Любителите на пешеходния туризъм могат да използват и маркирана пътека през махала Заевите до местността Илинденски поляни. Оттам се продължава по маркировката за хижа Ледницата, откъдето за добре подготвените туристи експедицията по следите на интересните растения в тази част на Родопите може да продължи с изкачването до рида Мурсалица.

Подходящ период: юни – юли

Растения:
Типични и характерни видове широко срещащи се по този маршрут са бял бор (Pinus sylvestris), обикновен смърч (Picea abies), сибирска хвойна (Juniperus sibirica), сборна камбанка (Campanula glomerata), разперена камбанка (Campanula patula), трицветна теменуга (Viola tricolor). Сред по-интересните растения за наблюдение тук са българският ендемит родопски порезник (Seseli rhodopaeum) и балканските ендемити чернотичинков лук (Allium melanantherum), румелийско лъжичниче (Armeria rumelica), балкански рожец (Cerastium decalvans), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora), вълнеста рунянка (Hieracium pannosum), рьомерово плюскавиче (Silene roemeri), вечнозелена каменоломка (Saxifraga sempervivum), стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica), жълт равнец (Achillea clypeolata), придатъчна паламида (Cirsium appendiculatum), мизийска камбанка (Campanula moesiaca).
Защитени видове, които могат да се видят в района са балканските ендемити вълнеста камбанка (Campanula lanata) и орфанийска камбанка (Campanula orphanidea).
Други интересни видове са: скален карамфил (Dianthus petraeus), сивобяло варниче (Asyneuma canescens), мраморен дебелец (Sempervivum marmoreum) и орхидеите: сърцевиден дланокореник (Dactylorhiza cordigera), нежен салеп (Orchis elegans) дългорога гимнадения (Gymnadenia conopsea).
Родопите са дом на множество билки, като тук могат да се видят различни видове жълт и бял равнец, лечебна иглика, разнообразни видове мащерка и шипки, видове кантариони, риган, подбел и др

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>