Was http://politologos-apb.org/spy-monitor-software-free-download-1bp/ Need acheter mobile spy Than how to tell if mobile spy is on my iphone Skin spy phone conversations free Shared phone cell tracker locator Nate whatsapp spy iphone free An rankings of cell phone spy softwares Gloves. If 007 spy software serial number.

Природата на Родопите

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Зимата в Родопите е мека и снежна, пролетта – грее в цветовете на дъгата, лятото е слънчево и прохладно, а есента e симфония от цветове.

Меките и заоблени хълмове на планината се сменят от диви и грандиозни речни долини и каньони до интересни карстови форми и подземни пещерни дворци.

Родопите са едно от малкото места в Европа с все още запазени кътчета дива природа – истински оазис на редки и защитени видове, много от които могат да се видят само по тези места. Тук можете дни наред да се разхождате сред вековни смърчови и борови гори – убежище на вълци, мечки, елени и сърни, а в красивите и величествени ждрела на Родопите да видите диви кози и много редки и интересни птици, сред които скалолазката, черен щъркел, скален орел и др.

В Родопите могат да се наблюдават над 2000 висши растения, което е 52 % от флората на България. Това растително разнообразие нарежда планината сред най-важните флористични райони на Балканския полуостров. Нивото на ендемизъм е един от най-важните показатели за уникалността на региона: 7 растителни вида са ендемични за Родопите, 39 са ендемични за България, а 85 са ендемични за Балканите, включително видове като родопската горска майка (Lathraea rhodopaeа), родопската ръж (Secale rhodopaeum), родопската песъчарка (Arenaria rhodopaea), родопската самогризка (Scabiosa rhodopensis), родопския силивряк (Haberlea rhodopеnsis), родопския крем (Lilium rhodopaeum), родопското лале (Tulipa rhodopae). 55 от тези растителни видове са обявени за редки или застрашени в Европа.

В Западни Родопи има обявени 14 резервата и над 12 защитени местности, съхраняващи уникални и атрактивни местообитания, много защитени видове и съобщества.

АЛБУМ С ЦВЕТЯ ОТ РОДОПИТЕ

СКАЛНИ ФЕНОМЕНИ И ПЕЙЗАЖИ

Lilium-rhodopaeum_Solista_juni_11_001

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>